MM Inshare3.jpg

Wat is …………. eigenlijk

Wat is een disociatieve stoornis.

Een dissociatieve stoornis is een psychische aandoening waarbij dissociatie het belangrijkste kenmerk is. Dissociatie is een verschijnsel dat vrijwel iedereen wel kent (bijvoorbeeld dagdromen of verstrooidheid), maar als de verschijnselen zo erg worden dat een mens niet meer normaal kan functioneren, is er sprake van een stoornis. Dissociatie kan ook deel uitmaken van andere psychische ziektebeelden (bijvoorbeeld PTSS of borderline). Meer lezen op wiki.

Dissociatie wordt veroorzaakt door angst.

Angst is een emotie veroorzaakt door een waargenomen of beleefde bedreiging en die meestal leidt tot een vermijding of ontwijking daarvan. Angst wordt beschouwd als een basaal overlevingsmechanisme, als reactie op een specifieke prikkel, zoals pijn of dreiging van gevaar.

De oorzaak van die angst ligt in de levensgeschiedenis, met lastige omstandigheden, waarin overleven moeilijk was.
Normaal gesproken volgt op angst een vecht- of een vluchtreactie.Indien je niet kan vechten of vluchten en gedwongen bent in een angstige situatie te blijven,
kunnen de hersenen besluiten zich te onttrekken aan de wereld.Hebben de hersenen de dissociatie eenmaal ontdekt, dan kunnen ze dit ongevraagd gaan herhalen
(de angst kan zo toch worden gedempt).
Zo kan men gaan dissociëren op momenten dat akelige herinneringen ‘omhoog dreigen te komen’.
De hersenen schakelen zich als het ware uit. De persoon staart wat voor zich uit, is ‘van de wereld’.Mensen hebben ‘gaten in hun dag’: ze kijken op de klok en voor hun gevoel is het vijf minuten later, maar het is drie uur later.
Ze hebben geen herinneringen aan de afgelopen drie uur, en waren helemaal ‘weg’.
Het kan leiden tot grote concentratiestoornissen.De persoon presteert soms onder zijn niveau tijdens studie en werk en niet constant of stabiel.
(Stef Linsen)

Extra:

Behandeling met medicijnen (psychofarmaca) is vaak maar een gedeeltelijke oplossing.
Antipsychotica (medicijnen tegen psychose) – in lagere doseringen – remmen de angst maar leren de persoon nog niet hoe met de situatie anders om te gaan. ( Meer informatie over antipsychotica: [ https://www.psychosenet.nl/medicatie/antipsychotica/  )
Een vorm van steunende psychotherapie en begeleiding  helpt mee om er anders mee om te leren gaan en te begrijpen waarom het dissociëren gebeurt. Die begeleiding gebeurt in de GGZ.
Een start voor oriëntatie over hulp mogelijkheden is: http://hulpgids.nl/informatie/ziektebeelden/dissociatieve-stoornissen/ .
Daar vindt je bijvoorbeeld ook een vragenlijst over dissociatieve klachten.

 

 

KvK : 64919846
Btw: 8559.03.351.B.01


webdesign: MM IT Solutions International - Lars Wierenga