MM Inshare3.jpg

Missie en visie

 

Hoe het is begonnen…

Niels:

“MM-Inshare is ontstaan omdat ik in mijn werk ontdekte, hoe ontzettend onveilig mensen met psychische problemen zich vaak voelen. Het opmerkelijke bleek dat dat ook vaak geldt wanneer zij in hun eigen huis zijn. Angst is voor deze mensen vaak een constant aanwezige emotie. Thuis is dat angst voor het alleen zijn, angst om zichzelf te verliezen, angst dat er niemand is die naar hen omkijkt.
Uiteindelijk gaat het om angst voor zichzelf, angst om het leven niet aan te kunnen en angst voor de angst.

Niemand zou in of met voortdurende angst moeten leven. Dat vind ik niet menswaardig. En vanuit dat gegeven ben ik gaan zoeken en nadenken over oplossingen. Samen met andere mensen die een zelfde bewogenheid hebben zijn we de ideeën vorm gaan geven in diensten die daadwerkelijk bruikbaar zijn voor mensen. MM-InShare en Woef is daar de uitkomst van.”

Onze visie en missie

Vertrouwen

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen een waardevol leven kan leiden.
Een leven dat niet bepaald wordt door voortdurende angst.
Een leven waarin iedereen zijn of haar potentie ten volle kan benutten.
Vertrouwen en veiligheid zijn hierbij de toverwoorden.
Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in een ander, zodat iederéén zich veilig voelt.

Volwaardig eigen leven

Wij geloven dat er, in deze tijd van web technologie, alle mogelijkheden zijn om veiligheid te bieden.
Ook aan meer kwetsbare mensen die zich minder makkelijk veilig voelen in onze maatschappij.
Op een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier.

Wij geloven er in dat het niet ten koste hoeft te gaan van de privacy van de gebruikers.
We hoeven daarbij niet het persoonlijk leven van mensen aan te tasten of binnen te dringen.
Wij geloven in eigen zelfstandigheid zonder voortdurend mee kijkende en beoordelende ogen.
Wij geloven in steun voor elkaar.

Samen met elkaar

Wij geloven dat mensen door en door sociale wezens zijn.
Onze eigenheid kan helemaal tot zijn recht komen in het contact met andere mensen.
Zonder een ander, kun je niet ‘anders’ maar ook niet ‘eigen’ zijn.
Dat schept verbondenheid en kracht voor iedereen individueel en voor de groep.

Samen In Share

Met elkaar zijn wij In Share, met elkaar hebben we een stem, hier staan wij voor en hier gaan we voor!
Zonder dwang, zonder geweld en met respect voor het leven.

Met vriendelijke groet,
Niels, Stef, Mallinath en Cynthia

Onze missie is het mobiliseren van verborgen sociaal potentieel,
door het inzetten van de in ieder van ons aanwezige wil om de ander te helpen.

Wie zijn we?

Stef Linsen

Stef LinsenStef Linsen is ervaren psychiater-psychotherapeut. Hij werkte met adolescenten, ouderen en volwassenen in diverse instituten ((poli)klinisch en dagbehandeling), een tbs-kliniek, een instituut voor zwakzinnigenzorg en in eigen praktijk.  Nu werkt hij freelance voor (onder andere forensische) ggz-instellingen en geeft hij leerpsychotherapie aan psychiaters in opleiding.

Waarom schreef je een boek voor partners van depressieve mensen? Díe partners zijn toch niet ziek?

Meer lezen

En waarom is hij part of the crew:

Hoofdtaken:
+ Psychische zaken contactpersoon
+ Inhoudelijke ontwikkeling en uitvoer

Meer over Stef:
linkedin  
of  http://www.steflinsen-psychiatrie-partnerhulp.nl/de-auteur

 

Niels Kaan

Niels 1“Mijn hele leven voel ik mij sterk betrokken bij (jonge) mensen die vanuit hun kindertijd emotioneel beschadigd zijn, maar die de wil en vechtlust hebben om daar bovenuit te stijgen. Waardoor zij de basisliefde en -acceptatie die zij zelf veelal gemist hebben, wel kunnen doorgeven aan hun omgeving en bovenal aan (hun) toekomstige kinderen.
Mijn droom is dat de “Next generation” opgroeit vanuit liefde en niet vanuit onderdrukking en straffen. Dat er voor ieder kind een veilige plek is om op te groeien, zowel in het gezin als in onze samenleving en zonder geestelijk- en lichamelijk geweld.
Ik geloof dat er kracht en wil in ieder aanwezig is om een ander te helpen en geef je daar gehoor aan, zal dat tegelijk je zelf versterken, je in je kracht zetten. Gaan we die kracht steeds vaker positief inzetten met- en voor elkaar dan denk ik dat de wereld een veilige plek wordt waar in we niet meer bang hoeven te zijn voor de eigen soort.”

Hoofdtaken:
+ Algemeen contactpersoon
+ Inhoudelijke ontwikkeling en uitvoer

Meer over Niels:
LinkedIn:

Mallinath Doddamani

Mallinath Doddamani“I am a simple down to earth person.
I am passionately interesting in listening to people’s problem and finding strategies to help them. In everyday life people go through difficulties, particularly people with mental health problems. I have always wanted to be able to make a difference to people’s lives.
I have gained some insight into mental health while caring for my grandma and the difficulties she faced on a daily basis while suffering with Alzheimer’s disease. I have come to realise that the modern internet technology can be used to connect and help people. So I came up with an idea, implemented it that’s MM-InShare.
Feel connected! Live independently!”

Hoofdtaak:
+ IT ontwikkeling en uitvoer

Meer over Mallinath:
LinkedIn:

Het bestuur van MM-InShare

  • Mallinath Doddamani
  • Stef Linsen
  • Mamma can Do

 

 

KvK : 64919846
Btw: 8559.03.351.B.01


webdesign: MM IT Solutions International - Lars Wierenga